KULTURNO -ZGODOVINSKI OBJEKTI- CERKEV SV. ŠTEFAN NA GORTINI

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
2366 Muta