Vloga za uveljavljannje letne nagrade za veliko družino

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov