Vloga za prekop / preboj občinske cest ali napeljavo podzemnih vodov

Organizacijska enota

Pravna podlaga za izvedbo postopka