Pobuda za spremembo veljavnega prostorskega plana

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku