ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE- 3.SKLOP

EU projekti
Zaključeno
Začetek investicije v letu 2006, Projetkna dokumentacija v letu 2008, Gradnja v letu 2012
2015- 2016

Podatki o financiranju