9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 19.12.2019 OB 17H

Izbrisan U.
Seja je potekala dne 19.12.2019 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu občine Muta za leto 2020 (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 31.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Letni program športa občine Muta za leto 2020 (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 31.12.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport