POZIV K PROSTOVOLJSTVU-DRUŠTVOM IN OSTALIM OBČANOM

21. 3. 2020 Angelca M. (OBČINSKA UPRAVA)