mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov