OBNOVA GRAŠČINE KIENHOFEN - UREDITEV VEČNAMENSKE DVORANE

416.989,85 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
136.717,98 €
V teku
maj 2021
december 2022