PROJEKT NAŠA DRAVA

128.245,07 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
92.002,97 €
V teku
julij 2020
september 2022