POLEPŠALI SPREDNJO PODOBO OBJEKTA - GLAVNI TRG 38

13. 10. 2016 Izbrisan U.