12. redna seja sveta Občine Muta

Seja je potekala dne 21.06.2012 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Statut občine Muta (UPB) (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/2012)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2012
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Poslovnik občinskega sveta občine Muta (UPB) (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/2012)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2012
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Odlok o zimski službi v občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2012
Začetek veljavnosti: 20.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Čiščenje, urejanje in raba javnih površin
Odlok o občinskih javnih cestah v občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2012
Začetek veljavnosti: 20.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Radlje ob Dravi za območje občine Muta v letu 2009 (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2012
Začetek veljavnosti: 13.07.2012
Konec veljavnosti: 11.11.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Dolgoročni in družbeni plani
Odlok o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Muta (UPB) (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2012)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gledališča in muzeji