PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR RS 2022

7. 2. 2022 Angelca M. (OBČINSKA UPRAVA)