KULTURNO -ZGODOVINSKI OBJEKTI- CERKEV SV. PRIMOŽ NAD MUTO

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
2366 Muta