Obisk pri okrajnem glavarju Dautschlandsberga

12. 1. 2016 Izbrisan U.