Zapora dela pločnika na Gortinski cesti

1. 7. 2024 Sanja T.