PREKLIC - PREPOVEDI VOŽNJE NA GOZDNIH IN NEKATERIH OBČINSKIH JAVNIH CESTAH - OSNA OBREMENITEV

22. 3. 2016 Angelca M. (OBČINSKA UPRAVA)