Domov Obrazci in vloge Obrazci in vloge

Zahteva za izdajo mnenja (31. člen GZ)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE