Obvestilo o začetku izvajanja protiprašnih zaščit na občinskih cestah (Pernice, Gortina - Ribičje)

29. 5. 2024 Sanja T.