KULTURNO -ZGODOVINSKI OBJEKTI- CERKEV SV. SIMONA IN JUDE NA PERNICAH

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
2366 Muta