Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Muta v občini Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva